Familjegudstjänst

sö 28.11 kl. 10.00
Jesus rider på en åsna, folk står runtomkring
Nedervetil kyrka

Första söndagen i advent

Tema: "Din konung kommer i ödmjukhet"

Predikant & liturg Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka, Nedervetil kyrkokör, Kungens Ungar under ledning av Jenny Pulkkinen och Anna Finell, dagklubbsbarnen. Konfirmanderna deltar.


Tag kontakt