Familjegudstjänst

sö 28.11 kl. 10.00
Jesus rider på en åsna, folk står runtomkring
Kronoby kyrka

Första söndagen i advent

Tema: "Se din konung kommer i ödmjukhet"

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Kristina Klingenberg, Kronoby kyrkokör, dagklubbs- och söndagsskolbarn, Erik Abbor, trumpet.