Mässa (strömmad)

lö 6.11 kl. 10.00
Kronoby kyrka

Alla helgons dag

Tema "De heligas gemenskap"

Predikant och liturg Ville Kavilo, kantor Kristina Klingenberg, Kronoby kyrkokör. Parentation


Tag kontakt