Terjärv skriftskola

lö 30.10 kl. 09.30 - 16.00
Terjärv församlingshem

Startdag

Utekläder med!


Tag kontakt

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv