Föräldra-barngruppen Kronoby

on 27.10 kl. 09.00 - 12.00
Kronoby församlingshem

Öppet hus

För barn från 0 år med förälder.

Samvaro, servering, liten samling