Kvinnogruppen

må 25.10 kl. 19.00
Nedervetil församlingshem

Samtalsgrupp för kvinnor

.


Tag kontakt

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil