Hopsala missionssyförening

ti 19.10 kl. 13.00

Hopsala byagård

SLEF och församlingens diakoni

Kontakt Margareta Vikström