Mässa (strömmas)

sö 17.10 kl. 10.00
Tema: Jesu sändebud
Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Tema: "Jesu sändebud"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Kristina Klingenberg, Kronoby kyrkokör

Vi ber dej att fortsättningsvis vara rädd om dej själv och dina medmänniskor. Var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan eller församlingshemmet om du har förkylningssymptom!
  • Använd munskydd
  • Var snäll och håll avståndet 2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk