Nedervetil skriftskola

lö 16.10 kl. 09.30 - 16.00
Nedervetil församlingshem

Startdag

Utekläder med!


Tag kontakt

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby