Andakt med nattvard

to 14.10 kl. 13.00
Pensionärshemmet i Nedervetil

Tuomo Komulainen

Några gånger under terminen firas nattvard