Föräldra-barngruppen Kronoby

on 13.10 kl. 9.00 – 12.00

Kronoby församlingshem

Öppet hus

För barn från 0 år med förälder.

Samvaro, servering, liten samling