Söndagsskola

sö 10.10 kl. 11.00
Torgare

.

Ledare Ann-Britt Svenlin


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby