Hopsala missionssyförening

ti 5.10 kl. 13.00
Hopsala byagård

SLEF och församlingens diakoni

Kontakt Margareta Vikström