Inskrivning till Terjärvs skriftskola

sö 3.10 kl. 14.00
Terjärv församlingshem

Vi börjar med att fira Mikaelidagens familjegudstjänst i Terjärv kyrka

Efter gudstjänsten kyrkkaffe och information för konfirmanderna och deras föräldrar i församlingshemmet.


Tag kontakt

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv