Familjegudstjänst

sö 3.10 kl. 10.00
Mikaelidagens tema, ängeln Mikael och draken
Nedervetil kyrka

Mikaelidagen

Tema "Änglarnas dag"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka, sång av dagklubbsbarnen och Kungens ungar, Jenny Pulkkinen, Anna Finell.

Efteråt insrkivning till skriftskolan

Vi ber dej att fortsättningsvis vara rädd om dej själv och dina medmänniskor. Var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan eller församlingshemmet om du har förkylningssymptom!
  • Använd munskydd
  • Var snäll och håll avståndet 2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk