Ungdomssamling

fr 24.9 kl. 19.30

Nedervetil församlingshem

.

Följ med angående tema och plats på whatsapp, facebook och ungdomsprogrambladet som delas ut i Nedervetil


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby