Gudstjänst

sö 19.9 kl. 13.00
Jesus botar en sjuk pojke
Terjärv kyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst

Tema: "Jesus ger liv"

Församlingspastor Tuomo Komulainen, kantor Ronny Borgmästars, Mats Sågfors, sång. 

Gudstjänstgrupp 3

Vi ber dej att fortsättningsvis vara rädd om dej själv och dina medmänniskor. Var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan eller församlingshemmet om du har förkylningssymptom!
  • Använd munskydd
  • Var snäll och håll avståndet 2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk