Konsert

sö 8.8 kl. 15.00 - 16.00
Kronoby församlingshem

Musikpärlor av Laura Netzel. Konsert I församlingshemmet med Anki och Stefan. Servering efteråt.

Konsert där sångaren och musikanten kommenterar sångerna.


Tag kontakt