Strömmad gudstjänst

sö 23.5 kl. 10.00
tolv lärjungar och Jesus i en ring, den helige Anden i form av en duva skickar eldslågor mot dem
Terjärv kyrka

Pingstdagen

Tema "Den heliga Andens utgjutande"

Predikant Tuomo Komulainen, liturg Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars

Sång av kvintett bestående av Ingela Duvnäs, Sonja Smedjebacka, Annika Albäck, Bengt Forsblom och Ronny Borgmästars

Inga gudstjänstdeltagare på plats

Dagens kollekt går till Finska Missionssällskapet, betalningsinformation hitta du här. Mera information om kollektändamålet hittar du på FMS hemsida här