Strömmad gudstjänst

sö 25.4 kl. 10.00
Israels folks vandring
Nedervetil kyrka

Tredje söndagen efter påsk - Jubilate

Tema: "Guds folks hemlängtan"

Predikant och liturg församlingspastor Tuomo Komulainen, kantor Sonja Smedjebacka, Stråkkvartett

Du hittar streamingen av gudstjänsten här.

Kollekten går till Kyrkans Utlandshjälp sr, för att bistå flyktingar. Betalningsinformation hittar du här 


Tag kontakt

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil