Strömmad gudstjänst

sö 11.4 kl. 10.00
Den uppståndne Kristus och några lärjungar
Nedervetil kyrka

1 söndagen efter påsk - Quasimodogeniti

Tema: Uppståndelsens vittnen

Tf kaplan Ville Kavilo, församlinspastor Tuomo komulainen, kantor Sonja Smedjebacka.

Inga gudstjänstdeltagare, länk till strömningen hittar du här

Kollektinformation hittar du här


Tag kontakt

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil