Strömmad mässa

sö 7.3 kl. 10.00
Jesus driver ut en ond ande
Nedervetils kyrka

Tredje söndagen i fastan, Oculi

Tema: "Jesus segrar över ondskans makter"

Predikant Boris Salo, liturg tf kaplan Ville Kavilo, kantor Sonja Smedjebacka, Kaj Laakso, flygelhorn.

Uppgifter om dagens kollekt är på kommande

 


Tag kontakt

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil