Strömmad gudstjänst

sö 31.1 kl. 10.00
Tre män på en vinåker
Nedervetil kyrka

Tredje söndagen före fastetiden, Septuagesima

Tema: "Den oförtjänta nåden"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka.

Kaj-Laakso, flygelhorn.Textläsare Gunilla Forsström.

Psalmer 275, 298:4, 266, 196:1-4, 905, 289:3-4.

Länk till streamingen finns här

Kollekten: Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, för rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade männiksor. Länk till betalningsuppgifter hittar du här.