Strömmad gudstjänst

sö 24.1 kl. 10.00
Jesus, tre lärjungar och en romersk soldat
Terjärvs kyrka

Tredje söndagen efter trettondagen

Tema: "Jesus väcker tro"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars, Sonja Smedjebacka.

Inga gudstjänstdeltagare

Kollekt: Lärkkulla-stiftelsen sr, betalningsinformation hittar du här