Gudstjänst, strömmad

sö 17.1 kl. 10.00
Jesus på bröllopsfest

Nedervetil kyrka

Andra söndagen efter trettondagen

Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Kaplan Ville Kavilo, kantor Sonja Smedjebacka,

saxofon: J-E Kainberg, textläsning: A-L Högnäs

Gudstjänsten strömmas på YouTube "Kronoby församling"

Kollekten går till Ekumeniska Rådet i Finland r.f. för att främja kristen enhet. Betalningsuppgifter hittar du här.

Ekumeniska Rådets hemsida hittar du här.