Strömmad gudstjänst

on 6.1 kl. 10.00
De vise visar Jesus sin vördnad
Nedervetil kyrka

Trettondagen, Epifania

Tema: "Jesus, världens ljus"

Kaplan Ville Kavilo, kantor Sonja Smedjebacka.

Gudstjänsten strömmas på YouTube/ Kronoby kyrka live

Kollekten går till Finska Missionssällskapet. Betalningsuppgifter hittar du här.

En artikel på FMS hemsida hittar du här.