Strömmad gudstjänst

sö 3.1 kl. 10.00
Jesus 12 år i templet
Terjärv kyrka

Andra söndagen efter jul

Tema: "I Guds hus"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars m.fl.

Gudstjänsten strömmas på YouTube "Kronoby församling"

Kollekten går till Kyrkans Utlandshjälp, för att främja fred och stabilitet. Betalningsuppgifter hittar du här.