Strömmad gudstjänst

sö 13.12 kl. 10.00
3. advent
Terjärvs kyrka

3. söndagen i advent

Inga deltagare, gudstjänsten strömmas på YouTube "Kronoby kyrka live"

Tema: " Bered väg för konungen"

Markus Ventin, Stefan Lönnquist

Kollekten idag går till dagklubbsarbetet i Kronoby församling (Kronoby, Terjärv och Nedervetil) Du hittar betalningsinformation här.