Mässa
Evenemanget är inhiberat

sö 13.12 kl. 13.00
3. advent
Nedervetil kyrka

3. söndagen i advent

Tema: "Bered väg för konungen"

Predikant kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka.

Var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
  • Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
  • Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Använd munskydd
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk