Terjärv Kyrkokör

on 2.12 kl. 19.00
Terjärv församlingshem

.

.