Föräldra-Barngrupp Nedervetil

ti 1.12 kl. 09.30 - 11.00
Murickvägen 7

Samvaro för föräldrar och barn

Gemenskapsgrupp för alla hemmavarande föräldrar och barn.


Tag kontakt

diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil