STRÖMMAD GUDSTJÄNST

sö 29.11 kl. 10.00
1 advent
Kronoby kyrka

Första söndagen i advent

Tema: "Din konung kommer i ödmjukhet"

Predikant Niklas Wallis, liturg Ville Kavilo, kantorer Maria Ellfolk-Lasén och Ronny Borgmästars, Kronoby Kyrkokör.
Psalmerna: 4:1-3, Laudamus, 2, 1, 6 och 835

Gudstjänsten strömmas på www.youtube.com/ "Kronoby kyrka live"

Medverkande, var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
  • Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
  • Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Använd munskydd
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk

Kollektinformation:

Mottagare: Finska Missionssällskapet 

Kontonummer: FI38 8000 1400 1611 30

Referensnummer: 4 07455 40019 03587

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.-31.12.2020, beviljat av Polisstyrelsen 3.1.2020

 

Du kan också betala via vår församlings mobilePay-nummer 39287

 

Du kan läsa mera om insamlingsändamålet här