Familjegudstjänst INHIBERAD

sö 29.11 kl. 10.00
1 advent
Nedervetil kyrka

1 advent

Tema: Din konung kommer i ödmjukhet

Predikant och liturg Markus Ventin, kantor Sonja Smedjebacka, Nedervetil kyrkokör, sång av barnen

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk

 


Tag kontakt