STRÖMMAD GUDSTJÄNST

sö 22.11 kl. 10.00
Domsöndagen
Terjärv kyrka

Domsöndagen

Tema: Kristus, Herre över allting

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Stefan Lönnquist

Gudstjänsten strömmas på www.youtube.com /Kronoby kyrka live, Det finns också en länk på hemsidans första sida

Kollektinformation:

Mottagare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

Kontonummer: FI45 4055 1120 0020 96

Skriv in i meddelandefältet: Kenyamissionen Dahlbackas och Forss, Kronoby församling

Tillstånd: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022

Vi ber medverkande att iaktta coronainstruktionerna:

  • Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
  • Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
  • Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Använd munskydd
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk