Gittas samtalsgrupp

ti 3.11 kl. 19.00

Terjärv församlingshem

Gamla brasrummet

Kontaktperson Birgitta Broberg