Gudstjänst med parentation (strömmas)

sö 1.11 kl. 10.00
Tema Trons grund
Kronoby kyrka

Reformationsdagen

Tema: "Trons grund"

Kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Norrby läslag.

Gudstjänsten i Kronoby kyrka strömmas på youtube.com Kronoby kyrka live. Här finns en länk till strömningen

I Kronoby kyrka har vi parentation, namnuppläsning och ljuständning, för alla som avlidit i hela församlingen (Kronoby, Terjärv, Nedervetil) sedan senaste alla helgons dag.

Var snäll och följ de allmänna anvisningarna: 

  • Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
  • Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
  • Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
  • Använd munskydd
  • Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
  • Använd gärna egen psalmbok 
  • Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk