Gudstjänst (strömmas)

lö 31.10 kl. 10.00
Tema Alla helgons dag

Kronoby kyrka

Alla helgons dag

Tema: De heligas gemenskap

Inga gudstjänstdeltagare, gudstjänsten strömmas här

Parentationen framskjuts till söndagen 1.11 då coronarestriktionerna hävs och man kan delta i gudstjänsten

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Kronoby Kyrkokör, Norrpåras läslag.