Mässa INHIBERAD

sö 25.10 kl. 10.00
Tema: Jesu sändebud
Terjärv kyrka

21 söndagen efter pingst

Tema: Jesu sändebud

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Ronny Borgmästars

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk