Gittas samtalsgrupp

ti 20.10 kl. 19.00
Terjärvs församlingshem

Gamla brasrummet

Kontaktperson Birgitta Broberg