Gittas samtalsgrupp

ti 6.10 kl. 19.00
Terjärv församlingshem

Gamla brasrummet

Kontaktperson Birgitta Broberg