Familjegudstjänst

sö 4.10 kl. 10.00
Tema: Mikaelidagen
Nedervetils kyrka

Mikaelidagen Inskrivning i skriftskolan

Tema: Änglarnas dag

Tf kaplan Niklas Wallis, Smedjebacka, Dalhem o.Sandbäck samt sång av dagklubbsbarnen.

Efter gudstjänsten inskrivning till skriftskolan i kyrkan.

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk