Familjegudstjänst

sö 4.10 kl. 10.00
Mikaelidagens tema, ängeln Mikael och draken

Kronoby kyrka

Mikaelidagen Inskrivning till skriftskolan

Tema: Änglarnas dag

Prosten Markus Ventin, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Slotte-Bäck-Storå läslag

Efter gudstjänsten kyrkkaffe och inskrivning till skriftskolan i församlingshemmet, endast för konfirmanderna och deras familjer (pga coronasituationen).

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk