Konfirmationsmässa

sö 27.9 kl. 10.00
Tema: Jesus ger liv
Kronoby kyrka

17 söndagen efter pingst

Tema: Jesus ger liv

Tf kaplan Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, ungdomsarbetsledare Tom Wiklund, diakon Gerd Erickson

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk


Tag kontakt

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Kantor (t o m 3.12.2020)
T o m 3.12.2020
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
diakon (tjänsteledig 1.9.2020-31.8.2021)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting