Gudstjänst

sö 27.9 kl. 13.00
Tema: Jesus ger liv
Nedervetils kyrka

17. söndagen efter pingst

Tema: Jesus ger liv

Khde Anders Store, kantor Martin Store

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk


Tag kontakt

kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil