Kvinnogruppen

må 21.9 kl. 18.30
Kronoby församlingshem

.

Samvaro och servering