Mässa

sö 20.9 kl. 10.00
Tema: Guds omsorg
Nedervetils kyrka

16. söndagen efter pingst

Tema: Guds omsorg

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka

Jalle Kainberg, saxofon.

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk


Tag kontakt

kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil