Må-bra dag för närståendevårdare och deras vårdtagare

to 17.9 kl. 11.00
Kronoby församlingshem

Arr. Folkhälsans förbund och Kronoby församling

Lunch

Föreläsning Ulla-Beth Mäki-Jussila

Diskussion och kaffe

5€ per person.

Anmälan senast 4.9 till Pia Nabb tel. 050 542 8175


Tag kontakt

diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil