Gittas samtalsgrupp

ti 15.9 kl. 19.00
Terjärv församlingshem

Gamla brasrummet

Kontaktperson Birgitta Broberg