Gittas samtalsgrupp

ti 8.9 kl. 19.00
Terjärv församlingshem

Gamla brasrummet

Kontaktperson Birgitta Broberg