Terjärv Barnkör, starten framskjuts till 17.9

to 3.9 kl. 12.15
Terjärv skola

Åk 1-2

Kören startar 3.9

Ledare Ronny Borgmästars